Xornada no Consello da Cultura Galega : Para que serven os datos lingüisticos?

PARA QUE SERVEN OS DATOS LINGÜÍSTICOS?

Xornada. Xoves, 29 de novembro de 2018
Coordinación
Carmen García Mateo